strona główna / wydarzenia / Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia!

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia!

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Pęczelic w dniu 16.02.2017r. ,podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Pęczelic.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Pęczelic w dniu 16.02.2017r. ,podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Pęczelic.

 

 

Zarzad


Termin Walnego Zebrania:

I Termin - 18.03.2017r. o godzinie 18.00
II Termin - 18.03.2017r. o godzinie 19.00 (w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce Zebrania Świetlica Wiejska w Pęczelicach.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania – powitanie Członków 2. Stowarzyszenia Miłośników Pęczelic.
3. Stwierdzenie quorum Walnego Zebrania.
4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Wprowadzenie zmian w statucie.
7. Przystąpienie do Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych "HORYZONT". 
8. Organizacja Eko Pikniku.
9. Składki Członkowskie. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamkniecie posiedzenia Walnego Zebrania.

Na Walnym Zebraniu CzłonkówStowarzyszenia Miłośników Pęczelic, będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Jerzy Misch, Janusz Gębicz

Najbliższe wydarzenie

wydarzenie w dn.

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach zapisz się do newslettera

Odwiedź nas

like us on facebook follow us on twitter watch us on youtube
grafika