Kapturowa Góra

Wczesnośredniowieczne grodzisko z VIII-XI wieku, zlokalizowane na wzniesieniu w południowej części wsi Szczaworyż, od strony Skotnik Małych. Fortyfikacja na Górze Kapturowej była prawdopodobnie grodem refugialnym, czyli wykorzystywanym w warunkach zagrożenia

Kapturowa Góra

Początków powstania wsi Pęczelice należy doszukiwać się w okresie tzw: wędrówek ludów z IV do VI wieku n.e. Osiadli na tych terenach Wiślanie w następnych wiekach wytworzyli organizacje plemienne, które budowały umocnione grody. Jednym z nich obok Wiślicy i Chrobrza, był gród w Szczaworyżu, czego potwierdzeniem są przeprowadzone przez krakowskich archeologów w latach 1960, 1962 – 1963 badania pod kierownictwem prof. Elżbiety Dąbrowskiej.

 

2Gora 2 Kapturowa1

 

Gród znajdował się na dużym łagodnym wzniesieniu marglowym, zwanym przez okolicznych mieszkańców Wałami lub Kapturową Górą. W okresie istnienia grodu tereny te pokryte były gęstym liściastym lasem. Takie warunki były dogodne do rozwoju osadnictwa na tym terenie. Egzystencję plemieniu zamieszkałemu w grodzie umożliwiała wypływająca spod wzgórza woda, podobnie jak las obfitujący w zwierzynę. Ponadto nie opodal grodu przepływał strumień mający swój początek u zródła we wsi Szczaworyż. Ważne żródło wyżywienia stanowiło myślistwo, bartnictwo oraz szeroko rozpowszechnione zbieractwo roślin, owoców, jagód, korzeni i kłączy. Polując i walcząc używano łuków i włóczni.

Około X i XI wieku  nastąpił upadek grodu na kapturowej Górze. Równocześnie następował rozwój terenów przyległych.

 

 dowiedz się więcej >>  

Otwarta Ksiazka

 

 

Najbliższe wydarzenie

wydarzenie w dn.

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach zapisz się do newslettera

Odwiedź nas

like us on facebook follow us on twitter watch us on youtube
grafika