strona główna / Eksperci

Eksperci

JanekDr Jan Pytel -   Urodził się w 1933 roku w Pęczelicach. Do 19 roku życia pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Jednocześnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, uzyskując w 1952 r maturę. W 1956 roku ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ze stopniem magistra. Jego pierwsze zainteresowania historyczne koncentrowały się wokół dziejów powstania styczniowego 1863 - 1864 roku w województwie kieleckim. W 1974 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych za pracę pt: "Polska prasa wojenna w latach 1918 - 1921". Jest autorem kilkudzisięciu artykułów, komunikatów naukowych, sprawozdań, recenzji prac historii II RP i PRL.  Dnia 11.08.2013 r. za zasługi dla wsi rodzinnej, został uhonorowany przez społeczność wsi tytułem Honorowego Ambasadora Pęczelic. 

 

Otwarta Ksiazka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Kalina 216X228Dariusz Kalina -  Od początku lat 90'ych bada przeszłość Chęcin. W 2007 roku z jego inicjatywy odbywał się Rok Chęcin. Udało się zorganizować wiele spotkań w zabytkowych obiektach miasteczka, a po konferencjach i seminariach został ślad w postaci wydanych trzech książek poświęconych Chęcinom. Śmiało można powiedzieć, że żadna inna miejscowość tej wielkości nie jest tak dobrze poznana.

 

Ale Dariusz Kalina to nie tylko Chęciny. Posiada w swoim dorobku wiele publikacji na temat historii i zabytków na terenie obecnego woj. świętokrzyskiego i dawnego woj. sandomierskiego. http://dariuszkalina.pl/

 

Otwarta Ksiazka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach zapisz się do newslettera

Odwiedź nas

like us on facebook follow us on twitter watch us on youtube
grafika